Noe du lurer på?
Prosjekter du vil diskutere?
Eiendom du vil leie, kjøpe eller selge?
Kontakt oss!

Telefon

Vi har åpent mellom 0800 og 1530. Ved spesielle henvendelser utenom åpningstid som krever umiddelbar respons, kontakt vaktmester Jens Berntsen på tlf 480 02 091 og Leif Gunnar Brekke på tlf 472 36 947 vedr. saker som angår Gullbring.

Tlf kontor dagtid er:
915 44 913

E-post

Send oss en e-post så vil din sak/forespørsel normalt bli behandlet raskt og fortløpende.
I ferietider vil e-post bli behandlet sporadisk. Bruk da tlf ved saker som haster.

Besøk

Midt-Telemark Kommunale Eigedom AS og Midt-Telemark Bustadstifting holder til i Gullbringvegen 20, midt i Bø sentrum.
Vi deler kontor med teknisk eining i kommunen som har åpningstider for publikum fra 0900-1500.

Helge Hallingby

Daglig leder

Jens Berntsen

Vaktmester

Leif Gunnar Brekke

Driftssjef Gullbring