Napastaa

Dette er det gamle kontor og industriområdet Olav Napastaa i sin tid bygde opp. Her har det vært alt fra ren industrivirksomhet til den legendariske Kroa i Bø. Pr i dag leies området ut til en rekke forskjellige virksomheter. Eiendomsmassen består av fire forskjellige bygg, er av varierende type og alder, og det er påbegynt en restaurering og oppussing av de forskjellige byggene. Eiendommen grenser nær inn til den nye Handelsparken i Bø og ligger samtidig helt inntil Gvarvegen som er hovedtrafikkåren østfra gjennom Bø sentrum og videre inn i Telemark.